Finanční a pojistná matematika

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a dříve.

Stránky katedry

Doporučené průběhy studia

Doporučený průběh studia uvedený v Karolince je dostatečně podrobný a (spolu se vstupními předpoklady pro obor FPM) pokrývá veškeré požadavky k ústní části SZZ. Volba povinně volitelných předmětů závisí na zájmech studenta a tématu diplomové práce.

Studenti, kteří neabsolvovali bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika, studují podle garantem stanoveného individuálního studijního plánu, který obsahuje vybrané bakalářské předměty.

Požadavky k SZZ a požadavky na diplomovou práci

Vysvětlení požadavků k SZZ najdete na zvláštní stránce. Požadavky na diplomovou práci a z toho plynoucí doporučení si můžete stáhnout ze stránky garanta PMSE.

Requirements for Master Degree in Financial and Insurance Mathematics

Detailed explanation of the Final Exam requirements for Master Degree in Financial and Insurance Mathematics you find on this web page..

Last modified: Fri Sep 11 22:04:45 CEST 2015