Základní informace

Studijní program Matematika nabízí sedm odborných magisterských oborů a dva obory učitelské. Odborné obory prošly reakreditací a od roku 2013/14 se vyučují podle nových studijních plánů.

Všechny odborné obory se otevírají jak v české tak v anglické verzi. Studium v angličtině je zpoplatněné.

V kombinované formě se otevírají pouze učitelské obory. Odborné obory lze studovat jen v prezenční formě.

Uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí odborné přijímací zkoušky, musí podat žádost děkanovi do stanoveného termínu a doložit ji předepsaným způsobem. (viz Podmínky přijímacího řízení pro NMgr. studium)

Vzorové zadání a řešení písemné přijímací zkoušky lze najít na stránce MFF pro uchazeče. Tam jsou také uvedeny okruhy k přijímací zkoušce pro Finanční a pojistnou matematiku a pro ostatní obory.

Last modified: 06 Mar 2014, 16:01:43

Aktuality

Přijímací řízení

Požadavky na uchazeče

Každý z odborných oborů specifikuje požadavky, které má splňovat uchazeč o přijetí ke studiu. Společným požadavkem všech oborů je znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce. Ostatní požadavky jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Splnění požadavků na přijetí se posuzuje dvojím způsobem.

  1. Přijímací zkouškou, není-li odpuštěna.
  2. Individuálním posouzením garantem oboru po zápisu. Nesplňuje-li zapsaný student požadavky na přijetí, může mu být předepsáno doplnění chybějících vědomostí, např. absolvováním vybraných bakalářských předmětů.