Obory NMgr. studia

Odborné prakticky zaměřené obory

Odborné teoreticko-aplikované obory

Odborné teoreticky zaměřené obory

Pedagogické obory

Last modified: 22 Jan 2013, 15:11:00

Přijímací řízení

Požadavky na uchazeče

Každý z odborných oborů specifikuje požadavky, které má splňovat uchazeč o přijetí ke studiu. Společným požadavkem všech oborů je znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce. Ostatní požadavky jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Splnění požadavků na přijetí se posuzuje dvojím způsobem.

  1. Přijímací zkouškou, není-li odpuštěna.
  2. Individuálním posouzením garantem oboru po zápisu. Nesplňuje-li zapsaný student požadavky na přijetí, může mu být předepsáno doplnění chybějících vědomostí, např. absolvováním vybraných bakalářských předmětů.