Numerická a výpočtová matematika

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2020/21 a později.

Stránky katedry

Vysvětlení studijního plánu

Student si zvolí jedno ze tří užších zaměření (Průmyslová matematika, Numerická analýza nebo Maticové výpočty), které odpovídá volbě tématu pro 3. okruh ústní části SZZ.

Doporučené průběhy studia

Zde uvádíme doporučené průběhy studia pro tři užší zaměření.

Předměty zařazené do doporučených průběhů plně pokrývají všechna témata požadavků ke státním závěrečným zkouškám.

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.

Vysvětlení požadavků k SZZ

Vysvětlení požadavků k SZZ najdete na zvláštní stránce.

Last modified: Fri Sep 11 23:05:39 CEST 2015