Finanční matematika

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a později.

Důležité prerekvizity

Berte prerekvizity vážně. Povinný předmět nelze v žádném případě zapsat bez splnění prerekvizity. Žádosti o odpuštění prerekvizit jsou bezpředmětné. Odpouštění prerekvizit není v kompetenci vyučujícího ani garanta ani proděkana. Buďte si vědomi toho, že nesplnění předmětu, který je prerekvizitou jiného povinného předmětu, má vždy závažné negativní důsledky pro vaše studium.

Přehledná tabulka závislostí povinných a povinně volitelných předmětů programu Finanční matematika je zde.

Nejdůležitější je hned v prvním semestru zvládnout Lineární algebru 1 (NMAG111) a Matematickou analýzu I (NMTM101) a ve druhém semestru Úvod do financí (NMFM104) a Kalkulus 1 (NMMA122). Ve druhém ročníku je potřeba splnit zejména Pravděpodobnost pro finanční matematiky (NMFM202) a Finanční management (NMFM201). Ve třetím ročníku je pro některé předměty navíc potřebná Statistika pro finanční matematiky 1 (NMFM301).

V prvním ročníku je důležité si uvědomit, že nemáte-li NMAG111, nemůžete si pak zapsat NMFM202 a NMSA336. Nemáte-li NMTM101 ani NMMA122, nemůžete si zapsat NMMA221, NMNM211, NMFM202, NMFM205 ani NMSA336. Důležité je také brzy splnit NMFM104, bez něhož si nemůžete zapsat NMFM201, NMFM203 ani NMFM205.

K navazujícímu magisterskému studiu

Program „Finanční matematika” má dvě zaměření, z kterých si student vybírá na začátku třetího ročníku. Zaměření Finančně-pojistné výpočty je více prakticky orientované a jeho absolventi typicky nepokračují v navazujícím magisterském studiu na MFF. Pro zájemce o navazující studium v magisterském programu Finanční a pojistná matemtika je určeno zaměření Finanční modelování, které poskytuje zejména potřebný teoretický základ pro toto studium.

Last modified: Fri Sep 11 21:38:33 CEST 2015

Studijní plány (Karolínky)

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Mentor v prvním semestru

Informace po programech

Programy a jejich garanti