Odevzdávání prací

(Odborné studium - obory OM, FM, MIT/MMIB)

Odevzdávání prací - podzim 2020

Proces odevzdávání prací a přihlašování k SZZ upravuje tato vyhláška.

Listinné verze bakalářských prácí se neodevzdávají. Žádné pokyny a předpisy týkající se listinných výtisků se v tomto státnicovém období neuplatňují.

Termín odevzdání elektronické verze je harmonogramem MFF UK stanoven na 30.7.2020.

Studenti se musejí nejpozději 31.7. přihlásit k SZZ v SISu. Je možné se přihlásit jen k ústní části, jen k obhajobě nebo k oběma částem zároveň. Při opravném termínu se student hlásí pouze k té části, kterou dosud nesložil.

Přiřazení do subkomisí bude zveřejněno v SISu. Detailní časový rozpis zkoušek připraví předsedové zkušebních subkomisí.

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A

Podle opatření Jeho Magnificence č. 72/2017 musí být práce do SISu vloženy ve formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u. Také přílohy práce smějí být vloženy do SISu pouze v povolených formátech uvedených v tomto opaření.

Formát PDF/A1a (PDF/A2u) není veřejně dostupný. SIS kontroluje vložené práce verifikačním programem s určitým nastavením parametrů, které se časem zpřísňuje. Verifikační program však nevydává užitečné informace o tom, proč soubor nebyl uznán přijatelným. Příprava přijatelné podoby práce, kterou SIS dovolí nahrát, může být relativně náročný, dlouhý a nepříjemný proces. To, že vám např. Acrobat zobrazuje vaši práci jako soubor formátu PDF/A, nikterak neznamená, že SIS vaši práci neodmítne nahrát.

Jakýsi návod na vytvoření formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u spolu s doplňujícími informacemi lze najít na stránce RUK nazvané Návod pro uložení kvalifikační práce. Tento návod však nestačí ke spolehlivému vytvoření přijatelné podoby práce.

Fakultní latexová šablona obsahuje návod k vytvoření formátu PDF/A2u pomocí balíčku pdfx. I se správným použitím této šablony však výsledný soubor nemusí projít kontrolou v SISu. Vysvětlení možných problémů a tipy k jejich nápravě se dozvíte na stránce Postřehy o práci s PDF/A Mgr. Martina Mareše, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky. Martin Mareš také provozuje online konvertor pro převod obrázků (častý důvod nekompatibility s formátem PDF/A) do formátu vyhovujícího normě PDF/A.

Přílohy k práci lze nahrát do SISu v jiných než povolených formátech, pokud o to požádáte fakultní koordinátorku závěrečných prací, v našem případě PhDr. Petru Hoffmannovou.

Dostanete-li se při přípravě formátu PDF/A do bezvýchodné situace, s níž si neumíte sami poradit, největší šanci na pomoc máte u jednoho ze dvou fakultních odborníků:

Každopádně počítejte s tím, že nahrávání práce do SISu může být dlouhý a frustrující proces a nenechávejte to na poslední chvíli.

Poslední změna: 02.07.2020 14:45:21

Organizace bakalářských SZZ

Odevzdání bakalářské práce

Vkládání prací do SISu ve formátu PDF/A

Obhajoba bakalářské práce

Ústní část bakalářských SZZ

Podrobné požadavky okruhu Stochastika

Podrobné požadavky oboru MIT

Vypracování bakalářských prací

Podzimní období 2020

Vyhláška o organizaci SZZ - podzim

Obor/zaměření       Termín(y)
FM 24. září
MIT/MMIB 8. září
OM/STOCH 16. a 17. září
OM/MA, OM/NM 16. září
OM/STR    22. září

Letní období 2020

Vyhláška o organizaci SZZ - léto

Obor/zaměření       Termín(y)
FM 16. července
MIT/MMIB 29. června
OM/STOCH 13. a 14. července
OM/MA, OM/NM 2. července
OM/STR    15. července