Magisterské studium
(začátek od roku 2020/21)

Tato stránka nepodává informace o učitelských oborech. Informace o studiu učitelství hledejte na stránkách KDM.

Základní informace

Na této stránce jsou informace o studiu pro studenty, kteří začali navazující magisterské studium studovat v akademickém roce 2020/21 a později. Toto studium je popsáno v aktuální Karolince. Najdete ji v sekci Studijní plány webu MFF UK.

Principy studia

  • Bakalářské předměty se (až na nepodstatné výjimky) v magisterských studijních plánech neopakují.
  • Každý program specifikuje vstupní požadavky, které má přijatý uchazeč splňovat (jsou uvedeny v Karolince). Tyto požadavky vycházejí z předpokladu absolvování programu Obecná matematika (resp. MIT, FM nebo MOD) na MFF UK, s příslušným zaměřením připravujícím na zvolený magisterský program. Splnění vstupních požadavků posuzují garanti programu po zápisu do 1. ročníku. Nesplňuje-li zapsaný student požadavky na přijetí, bude mu předepsáno doplnění chybějících vědomostí, např. formou individuálního studijního plánu dle čl. 5 Pravidel o organizaci studia.
  • Společným požadavkem všech programů je znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce. Znalost angličtiny nebude formálně ověřována, ale otestována v praxi, protože:
  • Vybrané magisterské předměty budou vyučovány v angličtině. Seznam anglicky vyučovaných předmětů lze získat v předmětovém modulu SISu (nastavte jazyk výuky = „angličtina”). Předměty, které mají uveden jazyk angličtina, budou v tomto jazyce vyučovány. Je také možné, že je u předmětů uvedena kombinace jazyků, např. angličtina, čeština. V tom případě bude o jazyce výuky rozhodnuto na začátku semestru.

K předmětům

Matematické magisterské předměty jsou kódovány podle systému, který je popsán na této stránce. Z kódu předmětu je většinou možné poznat, pro které studenty je předmět určen.