Matematické metody informační bezpečnosti (Mgr.)

Stránky katedry

Poznámky ke studijním plánům

Existují 3 studijní plány. Plán NN je pro studenty, kteří studium zahájili v roce 2015/16. Plán N je pro studenty, kteří studium zahájili v letech 2013/14 a 2014/15 a plán S je pro studenty, kteří zahájili studium dříve.

Studijní plán NN

Jedná se o rozšíření studijního plánu N o další zaměření Počítačová geometrie (PG). Studijní plán N přibližně odpovídá zaměření Matematika pro informační bezpečnost (IB).

Studijní plán NN vede studenty k tomu, aby si vybrali jedno ze dvou zaměření.

  • Matematika pro informační bezpečnost
  • Počítačová geometrie.

Výběr zaměření zahrnuje tři postupné kroky:

  1. Výběr tématu diplomové práce, typicky na počátku prvního ročníku.
  2. Výběr povinně volitelných předmětů během studia.
  3. Výběr dvou volitelných okruhů ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Zájemci o eliptické křivky by si přednášku NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie měli zapisovat až po absolvování přednášky NMAG436 Křivky a funkční tělesa.

Doporučené průběhy studia plánu NN a vysvětlení požadavků k SZZ plánu NN

Tyto informace jsou stejné jako pro obor MIT. Jsou uvedeny na stránce oboru MIT.

Doporučené průběhy studia plánu N

Zde uvádíme dva alternativní doporučené průběhy studia.

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.

Vysvětlení požadavků k SZZ plánu N

Vysvětlení požadavků k SZZ najdete na zvláštní stránce.

Last modified: Fri Sep 11 23:22:17 CEST 2015