Matematika pro informační technologie

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2018/19 a dříve.

Důležité prerekvizity

Pozor! Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů nelze zrušit ani odpustit. Zapisujete-li předmět jako volitelný, prerekvizity se na vás nevztahují.

Podstatné je v prvním ročníku zvládnout aspoň jednu algebru (NMAG101 nebo 102) a aspoň jednu analýzu (NMMA101 nebo 102).

Nemáte-li NMAG101 ani NMAG102, nemůžete si ve 2. ročníku zapsat NMAG201 ani NMAG202. Nemáte-li NMMA101 ani NMMA102, nemůžete si zapsat NMMA201 ani NMMA202.

Nevyučované předměty a jejich náhrady

Chybí-li vám nevyučovaný povinný předmět z levého sloupce tabulky, zapište místo něj vyučovaný předmět z pravého sloupce tabulky. Splníte-li ho, bude vám automaticky uznán jako splnění chybějícího povinného předmětu (není třeba podávat žádost o uznání). Náhradní předměty mají typicky odlišné kredity či hodinové rozsahy a někdy se mohou zásadně lišit i obsahem. Vzhledem ke změnám v akreditaci však není jiná možnost než absolvovat tyto předměty v jejich současné vyučované podobě.

Nevyučovaný předmětNáhrada
Lineární algebra a geometrie 1 - NMAG101Lineární algebra 1 - NMAG111
Lineární algebra a geometrie 2 - NMAG102Lineární algebra 2 - NMAG112
Programování 1 - NMIN101Programování 1 - NMIN111
Programování 2 - NMIN102Programování 2 - NMIN112
Teorie míry a integrálu - NMMA203Teorie míry a integrálu 1 - NMMA205
Algebra 1 - NMAG201Algebra - NMAG206
Matematická analýza 4 - NMMA202Matematická analýza 4 - NMMA204
Algebra 2 - NMAG202Algebra - NMAG206
Geometrie - NMAG204Geometrie 1 - NMAG211

Studenti, kteří studují podle staré akreditace, mají v tomto akademickém možnost zapsat si Algebru 1 i Algebru 2 zvlášť. Výuka ale bude probíhat pouze v letním semestru v rámci přednášky Algebra NMAG206. Pro podrobnější informace kontaktujte přednášejícího tohoto předmětu.

Studijní plán

V 1. ročníku je studijní plán totožný s Obecnou matematikou. Studijní plány v principu umožňují během prvních dvou let relativně hladký přestup z jednoho z těchto oborů na druhý.

Studijní plán vede studenty k tomu, aby si vybrali jedno ze dvou zaměření.

  • Matematika pro informační bezpečnost
  • Počítačová geometrie.

Výběr zaměření zahrnuje čtyři postupné kroky:

  1. Výběr povinně volitelných předmětů, typicky na počátku druhého ročníku.
  2. Výběr tématu bakalářské práce, typicky na počátku třetího ročníku.
  3. Zápis jedné ze dvou variant předmětu „Bakalářské konzultace”, typicky na počátku posledního semestru studia.
  4. Výběr volitelného okruhu ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Předmět „Bakalářské konzultace” má dvě varianty: NMMB349 (IB), NMPG349 (PG). Jsou to povinně volitelné předměty; jeden z nich je nutné zapsat a absolvovat. Lze je zapsat buď v zimním nebo v letním semestru – měl by to však být poslední semestr studia.

Každá z variant předmětu „Bakalářské konzultace” má svou soustavu prerekvizit, která určuje minimální požadavky na volbu povinně volitelných předmětů nutných k absolvování daného zaměření. Prerekvizity jsou vypsány v oranžové Karolince a v předmětovém modulu SISu. Jsou to tzv. „prerekvizity na absolvování”, což je typ prerekvizit, který nevyžaduje absolvování prerekvizity před zápisem předmětu, ale vyhodnocuje se až při uzavírání studia.

Zaměření by si měl student vybrat nejpozději na začátku 3. ročníku, ale potvrzuje je teprve zápisem jedné z variant předmětu Bakalářské konzultace, k čemuž typicky dojde až v posledním semestru studia. Každému zaměření odpovídá právě jedna varianta 3. okruhu ústní části SZZ, mezi nimiž si student při přihlašování k SZZ volí. Témata pro 3. okruh jsou brána z povinných předmětů vážících se k danému zaměření a z povinně volitelných předmětů, které jsou prerekvizitami odpovídající varianty Bakalářských konzultací.

Poslední změna: 26.09.2019 11:13:04

Kontakt na garanta programu Matematika

Studijní plány (Karolínky)

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Informace po oborech

Obory a jejich garanti