Finanční matematika

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2018/19 a dříve.

Důležité prerekvizity

Berte prerekvizity vážně. Povinný předmět nelze v žádném případě zapsat bez splnění prerekvizity. Žádosti o odpuštění prerekvizit jsou bezpředmětné. Odpouštění prerekvizit není v kompetenci vyučujícího ani garanta ani proděkana. Buďte si vědomi toho, že nesplnění předmětu, který je prerekvizitou jiného povinného předmětu, má vždy závažné negativní důsledky pro vaše studium.

Nejdůležitější je hned v prvním ročníku zvládnout aspoň jednu algebru (NMAG101 nebo 102) a aspoň jeden Kalkulus (NMMA111 nebo 112) a ve druhém ročníku splnit Pravděpodobnost NMFM202.

Nemáte-li NMAG101 ani NMAG102, nemůžete si zapsat NMFM202 a NMSA336. Nemáte-li NMMA111 ani NMMA112, nemůžete si zapsat kalkulus pro 2. ročník, NMFM202, NMFM205 ani NMFM211.

Nemáte-li ve druhém ročníku NMFM202, nemůžete si ve třetím ročníku zapsat NMFM301, NMFM303 ani NMFM310 a potažmo ani NMFM302 a NMFM304.

Důležité je také brzy splnit NMFM104 Úvod do financí, bez něhož si nesmíte zapsat NMFM201, NMFM307 ani NMFM308.

Nevyučované předměty a jejich náhrady

Chybí-li vám nevyučovaný povinný předmět z levého sloupce tabulky, zapište místo něj vyučovaný předmět z pravého sloupce tabulky. Splníte-li ho, bude vám automaticky uznán jako splnění chybějícího povinného předmětu (není třeba podávat žádost o uznání). Náhradní předměty mají typicky odlišné kredity či hodinové rozsahy a někdy se mohou zásadně lišit i obsahem. Vzhledem ke změnám v akreditaci však není jiná možnost než absolvovat tyto předměty v jejich současné vyučované podobě.

Nevyučovaný předmětNáhrada
Kalkulus 1 - NMMA111Matematická analýza I - NMTM101
Kalkulus 2 - NMMA112Kalkulus 1 - NMMA122
Lineární algebra a geometrie 1 - NMAG101Lineární algebra 1 - NMAG111
Lineární algebra a geometrie 2 - NMAG102Lineární algebra 2 - NMAG112
Pravděpodobnostní a statistické problémy - NMSA160Pravděpodobnostní a statistické problémy - NMSA170
Programování 1 - NMIN101Programování 1 - NMIN111
Programování 2 - NMIN102Programování 2 - NMIN112
Kalkulus 3 - NMMA211Kalkulus 2 - NMMA221
Matematické metody ve financích - NMFM203Matematické metody ve financích - NMFM207
Úvod do optimalizace - NMSA336Úvod do optimalizace - NMFM204

Předmět Matematické metody ve financích - NMFM207 nahrazuje také Praktikum z finanční matematiky - NMFM307, který je tento akademický rok ještě vyučován.

Studijní plán

Nezapisujte předměty určené pro Obecnou matematiku místo vašich povinných předmětů. Nemůžete je takto nahradit, není mezi nimi záměnnost. Předměty z Obecné matematiky si můžete zapsat jako volitelné. Jejich prerekvizity se v takovém případě automaticky odpouštějí.

K navazujícímu magisterskému studiu

Obor „Finanční matematika” je pojímán jako praktický, ale jeho absolventi samozřejmě mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Pokud budou studovat na MFF, budou se na začátku magisterského studia věnovat zejména předmětům 3. ročníku oboru OM, které jim budou chybět, a studium budou mít zhruba o rok delší.

Absolventi oboru „Finanční matematika” musejí pro přijetí na navazující magisterské studium na MFF složit přijímací zkoušku.

Poslední změna: 26.09.2019 11:11:57

Kontakt na garanta programu Matematika

Studijní plány (Karolínky)

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Informace po oborech

Obory a jejich garanti